Teisės aktai

Rengiami teisės aktai (projektai):

MN 157:2017 Biomedicinos technologas

MN 68 2017 Medicinos biologas

MN 156 2017 Medicinos genetikas

Nauji teisės aktai:

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (V-1142) Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO“, 2017 m.  rugsėjo 29 d. Nr. V-1142, Vilnius.